Aid for SME

Fundusz Mikro
[The Micro Fund]
ul. Czachowskiego 34, Radom
tel.: +48 48 362 97 12

Inicjatywa MIKRO Radom
[Radom MIKRO Initiative]
ul. Słowackiego 25, Radom
tel.: +48 48 360 10 45

Radomska Szkoła Zarządzania
[Radom School of Management]
ul. Pułaskiego 9, Radom
tel.: +48 48 360 72 77

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości-Fundusz Poręczeń Kredytowych
[Radom Entrepreneurship Centre Association – Loan Surety Fund]
ul. Kościuszki 1, Radom
tel.: +48 48 360 00 45