Information Centres

Tourist Information Centre
ul. Rwańska 16, Radom
tel.: +48 48 36 20 536

pl. Dworcowy 2, Radom
tel.: +48 360 06 10

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Mazowiecki "Ziemia Radomska"
[Polish Association of Youth Hostels, Mazovian Branch "Radom Lands"]
ul. Kolejowa 22, 26-600 Radom
tel.: +48 48 362 66 04

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału Miejskiego im. ks. Jana Wiśniewskiego
[Polish Tourism and Sightseeing Association, Rev. Jan Wiśniewski Municipal Branch in Radom]
ul. Traugutta 46/48, 26-600 Radom
tel.: +48 48 362 25 26