Hotels

Hotel - Centralny Ośrodek Szkolenia Maszynistów
1/7 Kraszewskiego st., 26-610 Radom
tel.: (+48) 48 331 49 54, 48 331 33 51, 48 331 35 77
fax: (+48) 48 360 14 87